4 نکته حیاتی در تدوین فصل چهارم پایان نامه

فصل چهارم پایان نامه

1- فصل چهارم پایان نامه همانند  فصلهای دیگر، با مقدمه آغاز می شود. در این مقدمه، محقق عناوین مطالب ارائه شده در این فصل را توضیح می دهد.

2- معرفی صفات دموگرافی (جمعیت شناختی) نمونه مورد مطالعه: به طور معمول ” پژوهشگر به دلایل متعددی در پرسشنامه، ویژگی های فردی پاسخ دهنده مانند سن، جنس، میزان تحصیلات، سازمان، مجرد بودن یا تاهل و … را مورد پرسش قرار می دهد. در این قسمت از فصل 4، پژوهشگر باید با بهره گیری از جداول و نمودارهای مناسب، به معرفی ویژگی های نمونه مورد مطالعه بپردازد و ذیل هر جدول یا نمودار، توضیحات مختصرو مفیدی در مورد آن ارائه نماید.

3- آزمون فرضیات یا پاسخگویی به سئوالات تحقیق: این بخش را که شاید بتوان مهمترین بخش فصل چهارم امید محقق با بهره گیری از آزمون های مناسب (که از طریق مشورت با استاد راهنما یا مشاور آماری آنها را شناسایی می نماید) اقدام به تحلیل داده های گردآوری شده می نماید و نتیجه را توضیح می دهد. معمولا” سطح اطمینان استاندارد برای تحلیل داده ها، 95 درصد می باشد یعنی اگر محققی سطح اطمینان تحلیل داده ها را اعلام نکند بدان معنی است که داده ها در سطح اطمینان 95 درصد و با پذیرش سطح خطای 5 درصد تحلیل شده است. در سایر سطح مثل 99 درصد، 90 درصد و … محقق باید سطح اطمینان را اعلام نماید تا سایرین در جریان قرار بگیرند. در خصوص آزمون فرضیات، معمولا” محقق اقدام به طرح دو فرضیه صفر و یک می نماید. مثلا” اگر فرضیه محقق عبارت باشد از: بین سبک مدیریت مشارکتی و تعهد کارکنان رابطه وجود دارد؛ فرضیه های صفر و یک بدین صورت خواهد بود: فرض صفر= بین سبک مدیریت مشارکتی و تعهد کارکنان رابطه وجود ندارد. فرض یک= بین سبک مدیریت مشارکتی و تعهد کارکنان رابطه وجود دارد. محقق بعد از تحلیل داده ها فرضا” با نرم افزار spss و با کمک آزمون ضریب همبستگی پیرسون، باید به خروجی نرم افزار و میزان sig. (اس آی جی) نگاه کند. اگر میزان sig کمتر از 0/05 باشد بدان معنی است که فرض صفر رد و فرض یک تایید می شود یعنی بین سبک مدیریت مشارکتی و تعهد کارکنان رابطه وجود دارد. اما اگر sig بزرگتر از 0/05 باشد  به معنی رد فرض یک و پذیرش فرض صفر است یعنی بین سبک مدیریت مشارکتی و تعهد کارکنان رابطه وجود ندارد. توجه داشته باشید که در علوم انسانی، محقق هیچ وقت فرضیه ای را اثبات نمی نماید بلکه فرضیه ها تایید یا رد می شوند چون فرضیه ای که ممکن است در یک جامعه تایید شود شاید در جامعه دیگر رد شود لذا استفاده از واژه “اثبات” درست نیست چون چیزی که اثبات می شود یعنی یک قانون جهانشمول بوده و در همه جا صادق خواهد بود.

البته بحث تحلیل داده ها بحثی بسیار طولانی بوده و باید توجه داشت که تحلیل نتایج با توجه به نوع فرضیه و نوع آزمون های مورد استفاده متفاوت خواهد بود. در این خصوص، مطالعه کتب آمار استنباطی و کتب آموزش نرم افزار مثل آموزش spss بسیار کمک کننده خواهد بود.

4- یکی دیگر از قسمت هایی که پژوهشگر می تواند فصل چهارم پایان نامه، به تشریح آن بپردازد بررسی اختلاف نظرهای احتمالی بین نمونه مورد مطالعه بر اساس متغییرهای جمعیت شناختی مثل سن و جنس و تحصیلات و … است. در این بخش پژوهشگر به سئوالی مانند این جواب می دهد: آیا نظر خانم ها و آقایان(افراد دارای مدرک تحصیلی مختلف، افراد دارای تجارب شغلی مختلف، افراد شاغل در واحدهای سازمانی مختلف، افراد مجرد و متاهل) درخصوص یک مفهوم یا متغییر مورد بررسی مثل تعهد سازمانی با یکدیگر متفاوت است یا نه؟ محقق برای پاسخگویی به این سئوال، دو فرضیه به شرح زیر مطرح می نماید. فرضیه صفر= بین خانم ها و آقایان درخصوص تعهد سازمانی اختلاف نظر وجود ندارد. فرضیه یک= بین خانم ها و آقایان درخصوص تعهد سازمانی اختلاف نظر وجود دارد. جهت آزمون این فرضیه ها، محقق می تواند بسته به نرمال بودن یا نبودن داده ها(که در بخش تدوین فصل 3 توضیح داده شد)از روش های آمار پارامتریک یا ناپارامتریک استفاده نماید. چون متغییر مورد بررسی اصطلاحا” دوسطحی است(زن و مرد) محقق باید یا از ” آزمون یو من ویتنی”( در صورت نرمال نبودن داده ها) یا “آزمون تی”(t-test) برای دو جامعه مستقل(چون جامعه زنان و مردان مستقل از هم اند) استفاده کند. سپس، به مقدار sig. مراجعه کرده و برابر دستور بالا عمل کند. برای متغییر های چند سطحی(مثل میزان تحصیلات که دارای چند سطح است نظیر زیر دیپلم، دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکتری یا سنوات خدمت یا سن و …) در صورت نرمال نبودن داده ها محقق باید از H کروسکال والیس استفاده نماید و در صورت نرمال بودن داده ها از مقایسه میانگین چند جامعه(ANOVA).

اگر محقق پس از انجام آزمون به این نتیجه رسید که بین نظر پاسخ دهنگان از لحاظ ویژگی مورد بررسی تفاوت وجود دارد حال می تواند با استفاده از همین آزمون های یاد شده به بررسی تفاوت ها بپردازد. مثلا” بررسی نماید که میزان تعهد سازمانی خانم ها بیشتر است یا آقایان.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site is protected by wp-copyrightpro.com