تعیین جامعه آماری و حجم نمونه

جامعه آماری

جامعه آماری

تعاریف مختلفی از جامعه ارائه شده كه به طور کلی به تعاریف زیر خلاصه می شوند:
-گروه و افرادي كه جهت تحقيق و پژوهش، مشخص شده اند. تعاریف دیگری براي »جامعه‌ی آماري»  . شرح داده شده است 

-گروهي از افراد كه در یک یا چندین صفت مشترک هستند و اين صفات، در تحقیق محقق جای دارند. 
– جامعه در تحقیق و پژوهش: مجموعه ای كه حداقل در یک صفت مشترک باشند.
جامعه را می‌توان بر اساس شاخص های متفاوتی دسته بندي کرد كه در ذیل به تعدادی از این شاخص ها اشاره می‌شود:

  1. مطابق با موضوع كه در آن نوع جامعه مشخص می شود، مانند جامعه انساني، جامعه حیوانی و
  2. مطابق با تعداد اعضاي تشكيل دهنده، كه يا محدود است (می‌توانیم تعداد اعضا يا عناصر تشكيل دهنده را مشخص و معين كنيم) و يا نا محدود است (تعداد اعضا يا عناصر تشكيل دهنده آن مشخص نيست). در پژوهش ها، معمولاً تلاش می شود كه جامعه‌ی محدود را مورد مطالعه قرار دهند.

طبقه بندي جامعه بر اساس تعميم كه داراي سه نوع است:
الف) جامعه مورد نظر: جامعه اي است متشكل از همه اعضاي واقعي یا فرضي كه علاقه‌مند هستيم يافته‌هاي پژوهش را به آن‌ها تعميم دهيم. كه به آن جامعه‌ی هدف نيزمی‌گویند.
ب) جامعه مورد مطالعه: جامعه‌اي است كه با استفاده از يك قيد از جامعه مورد نظر به دست می‌آید و در عمل زير پوشش بررسي قرار می‌گیرد. اين نوع، براي مواردي است كهنمی‌توانیم نتايج را به همه افراد جامعه تعميم دهيم. به اين جامعه، جامعه‌ی مورد بررسي نيز می‌گویند.
ج) مطالعه را می‌توان با همه‌ی اعضاء و يا بخشي از اعضاي جامعه مورد نظر يا جامعه مورد مطالعه به عمل آورد. بخشي از اعضاء را يا به طريق در دسترس و يا به روش نمونهگيري علمي می‌توان انتخاب كرد. در طريق اول، جامعه در دسترس و در طريق دوم جامعه نمونه خوانده می‌شود.
– جامعه در دسترس: به جامعه‌اي گفته می‌شود كه محقق، افراد آن را فقط به خاطر سهولت دسترسي، بدون رعايت اصول نمونه گيري علمي، براي مطالعه انتخاب می‌کند.
-جامعه نمونه: چون شرح اين نوع جامعه مفصل می‌باشد و كاربرد زياد دارد، آن را تحت عنوان »نمونه «در ادامه مورد شناخت قرار می‌دهیم.

نمونه

ممكن است جامعه‌ی آماري از نظر تعداد افراد يا مواردي كه بايد مشاهده شود، بزرگ يا كوچك باشد. براي صرفه جويي در نيروي انساني، هزينه و وقت و رعايت ساير ملاحظات اجرايي، به جاي مطالعه در مورد تمام افراد جامعه می‌توان نمونه‌اي از افراد جامعه را انتخاب و مورد تحقيق قرار داد. نمونه، معمولاً گروهي از افراد جامعه است كه معرف آن جامعهبوده و كم و بيش ویژگی‌های افراد جامعه را داراست. از راه مشاهده و تجزيه و تحليل اطلاعات مربوط به نمونه، می‌توان بر اساس اصول و قواعد معيني، مشخصات جامعه را استنباط كرد. اندازه‌هاي به دست آمده درباره‌ی صفات و متغيرهاي نمونه را شاخص آماری و اندازه‌هایی را كه از روي شاخص آماري نمونه، درباره‌ی جامعه استنباط يا برآورد می‌شودپارامتر می‌نامند.

تعريف نمونه

زير مجموعه‌اي است از جامعه، که اعضاي آن را بخشي از افراد جامعه‌ی اصلي تشكيل می‌دهند. یا در مفهوم وسيع، نمونه عبارت است از”مجموعه اي از نشانه‌ها كه از يكقسمت يا يك گروه از جامعه‌ی بزرگ‌تر انتخاب شده است، به طوري كه صفات اعضاي اين مجموعه، معرف كيفيات و ویژگی‌های جامعه‌ی بزرگ‌تر باشد”. نمونه، اطلاعاتي را ارائه می‌کند كه بر اساس آن می‌توان در مورد خصوصيات جامعه قضاوت كرد؛ به عبارت ديگر، از طريق مطالعه‌ی نمونه و پيدا كردن خصوصيات و روابط پدیده‌ها و تعميم آن، می‌توان خصوصيات و روابط پدیده‌ها را در جامعه پيدا نمود.
براي اينكه بتوان نتايج به دست آمده از نمونه را به جامعه تعميم داد، بايد دو شرط زير جمع باشد:
الف) اندازه و حجم نمونه بر اساس منطق و فرمول‌های آماري به دست آيد.
ب) روش انتخاب افراد نمونه از بين افراد جامعه، با رعايت موازين علمي باشد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site is protected by wp-copyrightpro.com